Om

Maina Gummeson

Konstnär och musikant

Vem är Maina

Jag är född och uppvuxen i Bromma och har bott där och i Vällingby i mitt vuxna liv. Har alltid ritat, målat, modellerat och musicerat. Har arbetat som speciallärare och även undervisat i bild och form. Har gått kurser i olika tekniker som rör bildämnet på Konstfack och Lärarhögskolan.

 

Det har även blivit många andra kurser under åren i akvarellmålning, olja, gouache, m.m. Jag målar just nu mest i akvarell olika miljöer och stämningar.

 

Modellerar även figurer i cernit och hobbylera. Då sätter jag det spontana, naiva uttrycket i centrum. Har medverkat i ett antal utställningar under årens lopp. Deltar sedan en tid i Grimstagruppen, där vi träffas för att måla och skapa. Vi ger även varandra ”feed back” och diskuterar.

 

När jag inte målar så spelar jag dragspel i balalaikaorkestern kazbek, träffar familj och vänner.

 

Vill du skicka e-post till mig går det bra att använda adressen maina@gummeson.se

 

Synpunkter och kommentarer skickas till

webmaster@maina.se